Copyrights

Op alle afbeeldingen, schema's, digitale tekst en tekening zijn door Stoompluim gemaakt, met uitzonderingen van de foto's met het onderschrift © Nico Spilt en hierdoor auteursrechtelijk beschermd. Alle afbeeldingen, schema's, tekst en tekeningen mogen alleen voor eigen en educatief gebruik worden gebruikt en/of gekopieerd indien dit ongewijzigd en met bronvermelding wordt gebeurd.

Het gebruik van de gegevens op deze site voor commerciele en/of reclame doeleinden is niet toegestaan.

Op de foto's met het onderschrift
© Nico Spilt berusten de auteursrechten bij Nico Spilt en mogen voor GEEN enkel doeleinde worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van Nico Spilt.