Disclaimer

Stoompluim.nl is een privé initiatief en is op geen enkele wijze gelieerd aan, of gesponsord door, fabrikanten, leveranciers, winkels of verenigingen. De keuze voor materialen, fabrikaten, leveranciers en winkels zijn ingegeven op basis van eigen ervaringen.

Alle (om)bouwverhalen, tekeningen, schema's zijn gemaakt en geschreven door Stoompluim.nl naar aanleiding van eigen (om)bouw ervaringen. Deze vertegenwoordigen op geen enkele wijze een aanbevolen werkwijze van een of meerdere fabrikanten. Stoompluim.nl kan en zal geen enkele aansprakelijkheid erkennen in geval van schade, het zij direct of indirect, danwel aan derden, door het gebruik van gegevens, schema's, tekst en tekeningen van deze site ook als deze ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze zijn samengesteld onvolkomenheden bevatten.

De modelsteden met hun stadswapens en historie, (hoofd)personen, bedrijven en partijen zijn fictief of een parodie.